Wezenlandpark

there!Weblog edited by inhabitants of Het Oranjekwartier in Deventer. wezenlandpark.nl

Community project with inhabitants from Deventer, The Netherlands [2007].

[Text in Dutch:] De Geuzen was gedurende een periode van een half jaar betrokken bij bijeenkomsten over de toekomst van Het Oranjekwarier, een naoorlogse wijk in Deventer. De gesprekken cirkelden rond het thema ‘uitwisselen’. Het ging onder andere over kennis overdragen tussen generaties en manieren om de school ook voor andere gebruikers dan leerlingen open te stellen. Of het idee om functies die in eerste instantie niets met elkaar te maken hebben te koppelen, omdat ze elkaar misschien op een onverwachte manier kunnen ondersteunen. De groenstrook aan de noordrand van de wijk leek een geschikte locatie om zulke ideeën een plek te geven. Geen anonieme groenstrook dus, maar Wezenlandpark.

picknick

Het is logisch dat er maanden aan voorbij gaan voor de eerste concrete resultaten te zien zijn van inspraakrondes en -overleg. Maar hoe informeren bewoners elkaar in die tussenliggende periode over nieuwe plannen, ideeën en observaties? Hoe kunnen ze met elkaar in gesprek blijven op het moment dat het hen uitkomt? Hoe kun je een centrale plek organiseren waar iedereen kan terugvinden wat vorige maand speelde… en vorig jaar? En waar kun je een buurtbarbecue aankondigen?

De Geuzen hebben daarom samen met bewoners een onafhankelijke webruimte ingericht voor het Oranjekwartier. Wezenlandpark.nl is een platform dat wordt gerund voor en door bewoners. Zij nemen met veel plezier verantwoordelijkheid voor redactie, onderhoud en pr van de site.

Op 10 maart gaven De Geuzen een workshop over wat je allemaal met zo’n platform kunt doen en hoe je ermee kan werken.